ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Хэмжээ

500 САЯ ХҮРТЭЛ

Хугацаа

24 САР ХҮРТЭЛ

Зээлийн хүү

2.29% – 2.69%

Та бизнесийн үйл ажиллагаагаа хурдасгаж, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх сонирхолтой бол манай бизнесийн зээлийг сонгоорой.

ДАВУУ ТАЛ

 • Таны хүсэлтийг хурдан шуурхай шийдвэрлэнэ.
 • Зээлийн хугацаанд дахин санхүүжилт хийж, зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн авах боломжтой.
 • Урьдчилан төлөхөд торгуульгүй.
 • Давтан зээл бүр хүү буурна.

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Хэмжээ Хугацаа хүү* Шимтгэл
сарын
500 сая хүртэл 24 сар 2.29%-2.69% Шимтгэлгүй 0%

*Давтан зээл бүрт хүү 0.1% буурна.

 • 500 сая төгрөгөөс дээш зээлийн хүүг харилцан тохиролцох боломж.
 • Зээлийн хугацааны турш зээлийн хүү тогтмол байна.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй эрхэлж байгаа.
 • Зээлд барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгөтэй.
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан/
 • Байгууллагын дүрэм /нотариатаар баталгаажуулсан/
 • Байгууллагын товч танилцуулга
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Зээлийн барьцаа баталгаа
 • Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар, анкет
 • Холбогдох бусад баримт бичгүүд